Megtérülés


Arányossági számítások:
Th - homlokzati felületek nyílászárók nélkül; Tny - nyílászárók felülete; TH - Teljes homlokzati felület
A nyílászárók felülete a teljes felülethez viszonyítva (átlagos érték): Tny /TH = 16%   A kapcsolt gerébtokos ablakok hőátbocsátási tényezője ka1 ~ 8,0-10,0 W/m2K° (esetünkben a megtakarítás szempontjából kedvezőtlenebb alsó értéket vesszük figyelembe): ka1=8,0 W/m2K°
A homlokzati felülete a teljes felülethez viszonyítva: f%= 100- tny%= 84,00%.
Az 52 cm-es hagyományos téglafal átlagos hőátbocsátási tényezője: kf1 = 1,30 W/m2K°
Az épület függőleges határoló felületein a transzmissziós hőveszteség egyenesen arányos az egyes felületek hőátbocsátási tényezőjével

A teljes függőleges felületre számolt átlagos, súlyozott hőátbocsátási tényező:
felújítás előtt: k1 = ?ny%* ka1+ ?f% * kf1 = 0,16*8,0 + 0,84*1,30
k1 = 2,372 ~ 2,37 W/m2K°

felújítás után:> k2 = ?ny%* ka2+ ?p% * kp2 = 0,16*2,6 + 0,84*1,30
k2 = 1,508 ~ 1,51 W/m2K°

Megtakarítás:
n =1 - k2/k1 = 1 -1,51/2,37 = 0,3642
n% = 36,42 %
Ez az érték a szellőztetések és egyéb épületspecifikus veszteségek miatt 20-30%-ra csökken, de ebből is számolható, hogy a megtérülési ciklus 3-5 év!